Director

TECHNOPL-4032.jpg

Reyer van den
Bosch

Director

Tel: +31 (0)33 30 30 612
E-mail: rvdbosch@tpnbv.nl 

Sales

Finance

TECHNOPL-4053.jpg

Wim Bos

Financial manager

Tel: +31 (0)33 30 30 613
E-mail: wbos@tpnbv.nl 

Finance  

Branch manager

TECHNOPL-4045.jpg

Richard van den
Bosch

Branch manager Lelystad

Tel: +31 (0)33 30 30 618
E-mail: richardvdbosch@tpnbv.nl 

Production manager

TECHNOPL-4065.jpg

Louis van den Broek

Manager production Nijkerk

Tel: +31 (0)33 30 30 610
E-mail: info@tpnbv.nl 

Purchase

Inkoop

TECHNOPL-4085.jpg

Ferry Buzing 

Manager business office

Tel: +31 (0)33 30 30 614
E-mail: fbuzing@tpnbv.nl 

Technoplating Nijkerk B.V.
Gildenstraat 10
3861 RG NIJKERK
KVK 31046133

Vestigingsnr. 000010723110

Tel: +31 (0)33 30 30 610
Email: 
info@tpnbv.nl

Technoplating Lelystad B.V.
Dukdalfweg 14
8243 RE  LELYSTAD

KVK 31043765

Vestigingsnr. 000017638208

Tel: +31 (0)33 30 30 610

Email: info@tpnbv.nl